Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher – heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze uitzondering.

Wetswijziging ongunstig voor gastouderopvang
De wijziging van de Wet minimumloon die vandaag werd behandeld in de Tweede Kamer bevat een ongunstige bepaling voor gastouders. De voorgestelde bepaling zou ertoe leiden dat een gastouder per ouder het minimumloon in rekening moet brengen, ook als de ouder slechts één kind brengt of werkt met een overeenkomst van opdracht. Voor veruit de meeste ouders leidt dit tot een nettoprijsstijging van vele honderden procenten. Gastouderopvang zou zo onbetaalbaar worden. Gastouders hebben bovendien de mogelijkheid om ruim boven het minimumloon uit te komen door meerdere kinderen uit meerdere gezinnen tegelijkertijd op te vangen. Een ruime meerderheid van de gastouders doet dit ook.

Brede steun voor uitzondering
Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB hebben bij het Ministerie van SZW en verschillende Kamerleden dit probleem duidelijk kunnen maken. In antwoorden op vragen van de fracties van PvdA, D66, CDA en VVD gaf de minister aan via een algemene maatregel van bestuur een uitzonderingsbepaling op te zullen nemen voor gastouderopvang. Deze zal er voor zorgen dat de dreigende verplichte prijsverhoging niet tot stand komt.