Transparantie bij legesheffing!

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn voor alle producten en diensten waarvoor gemeenten leges in rekening brengen de onderbouwing te publiceren. Dit geldt dus ook voor de gastouderopvang!

Gastouderopvang kan beginnen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. Maar eerst voert de gemeente (GGD) een inspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht op en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor een inschrijving.

Maar vaak is het onduidelijk hoe de hoogte van de leges tot stand komt. Dit geldt ook voor andere zaken, zoals de leges voor paspoorten en rijbewijzen. Daarom heeft minister Plasterk besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn om te laten zien hoe ze aan het bedrag voor de leges komen. Dit betekent jammer genoeg niet dat gemeenten geen leges meer mogen heffen. Het Platform Gastouderopvang is daarom bezig met een actie om de leges omlaag te krijgen. Hierover binnenkort meer!