Regels niet structureel overtreden in gastouderopvang

Den Haag, 20 februari – Het Platform Gastouderopvang verwerpt de stelling dat in de gastouderopvang regels structureel worden overtreden, zoals gisterenavond door Undercover in NL werd gesteld. Wel is er ruimte om bestaande regels te vereenvoudigen, de bekendheid en toetsing van enkele regels te verbeteren en toezicht te optimaliseren.

Gewoon toegestaan
Het merendeel van de genoemde overtredingen die door Undercover in NL worden gerapporteerd zijn helemaal geen overtredingen (een hond buiten de bench, twee gastouders werkzaam op hetzelfde adres, opvang zonder gebruik van kinderopvangtoeslag zolang de voorziening voor gastouderopvang nog niet geregistreerd staat, zijn gewoon toegestaan). Ook maakt Undercover in NL onvoldoende aannemelijk dat het in hun uitzending om officiële gastouders gaat die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Bij de laatste persoon was dit duidelijk niet het geval. Dan is er ook geen sprake van gastouderopvang met recht op kinderopvangtoeslag. Tot slot was bij geen enkel bezoek een medewerker van een gastouderbureau aanwezig. Deze medewerker is deskundig op het gebied van regelgeving en dient ervoor te zorgen dat de opvang volgens de regels gaat plaatsvinden. Op basis van deze uitzending kan daarom niet geconcludeerd worden dat de regels in de gastouderopvang structureel worden overtreden. Dit blijkt ook niet uit andere onderzoeken, zoals de jaarlijkse toezichtsonderzoek door de Inspectie voor het Onderwijs of de beleidsevaluatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ruimte voor verbetering van regels
Er is echter wel ruimte voor verbetering in regelgeving. Er zijn in 2010 regels in de gastouderopvang gecreëerd die te ver af staan van de praktijk. Deze regels zijn nooit vereenvoudigd. Eén voorbeeld is de registratietermijn van 10 weken voor een nieuwe locatie voor gastouderopvang. Een ouder die per direct opvang aan huis nodig heeft, komt hierdoor acuut in de problemen, ook al heeft deze een gastouder gevonden die zelf al geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang.

De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar voorlichting en toetsing van veiligheidsregels en declaratieregels bij kindercentra. In de gastouderopvang is dit veel minder gebeurd. Met een intensievere voorlichting en toetsing van de bestaande regels zijn al veel van de problemen op te lossen. Een voorbeeld: In 2014 heeft de Tweede Kamer ermee ingestemd dat meerdere gastouders op één adres werkzaam kunnen zijn. Hier zijn weinig gastouders van op de hoogte. Ook het eerste echtpaar in de uitzending niet. Zij voldoen onbewust gewoon aan de regels, mits de partner ook is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

Tot slot pleit het Platform Gastouderopvang al langere tijd voor een optimalere inzet van het GGD-toezicht. Nu wordt een groot deel van de GGD-inspecties bij reeds geregistreerde gastouders uitgevoerd op adressen waar nog helemaal geen opvang plaatsvindt. Hierdoor krijgt de GGD maar een beperkt beeld. Het zou onze voorkeur hebben meer onaangekondigde inspecties te doen op adressen waar daadwerkelijk opvang plaatsvindt.