Individuele beoordeling ondernemerschap gastouder

Utrecht, 10 maart 2017 – Er is veel onrust onder gastouders of zij nog wel kwalificeren als ondernemer na een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat gastouders niet over één kam worden geschoren. De komende tijd onderzoeken partijen gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is om duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders.

De laatste weken is er op diverse online discussiegroepen zoals Facebook onrust ontstaan onder gastouders die zelfstandig ondernemer zijn. In augustus heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden namelijk een gastouder niet aangemerkt als zelfstandig ondernemer, omdat zij volgens het Hof onvoldoende zelfstandig was ten opzichte van de gastouderbureaus waar zij mee werkte. De grote vraag die nu leeft is of de Belastingdienst alle zelfstandig gastouders niet meer als ondernemers ziet en hen derhalve de aftrekposten voor ondernemers ontneemt.

Deze week hebben vertegenwoordigers van de VGOB, het Platform Gastouderopvang en de Brancheorganisatie Kinderopvang een gesprek gevoerd met de landelijk vaktechnisch coördinator inkomstenbelasting. Deze heeft ontkend dat alle gastouders nu over één kam worden geschoren. “Iedere gastouder moet op zijn eigen merites worden beoordeeld.” Bij de Belastingdienst is dit ook gecommuniceerd richting de inspecteurs. Het blijft dus heel belangrijk dat gastouders aan alle voorwaarden voldoen voor het zelfstandig ondernemerschap. U kunt de ondernemerscheck van de Belastingdienst invullen voor een indicatie van uw zelfstandig ondernemerschap: https://www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl/. Mocht er geen sprake zijn van ondernemerschap, dan zullen de inkomsten kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheid en dan blijft aftrek van gemaakte kosten nog wel mogelijk.

De drie vertegenwoordigers onderzoeken in de tussentijd samen met de Belastingdienst of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is. Indien alle partijen tot deze conclusie komen, gaan we op zoek naar een geschikte gastouder wiens casus we zullen voorleggen. Zo hopen we voor de lange termijn duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders. Wordt u door uw inspecteur niet langer als ondernemer aangemerkt louter op basis van de uitspraak van het Hof Arnhem Leeuwarden? Neemt u dan contact op met het Platform Gastouderopvang.