Brancheorganisaties gastouderopvang blij met eerste landelijke onderzoek naar gastouderopvang

Op 22 januari presenteerde staatssecretaris Van Ark het eerste landelijke onderzoek naar de kwaliteit van gastouderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn tevreden dat dit keer ook de gastouderopvang is uitgenodigd en dat de gastouderopvang vanaf nu bij de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) wordt meegenomen. De Branchepartijen betreuren dat de uitkomsten niet representatief zijn als gevolg van de beperkte steekproefgrootte. Desalniettemin biedt het onderzoeksrapport aanknopingspunten om middels maatwerk en extra investeringen de kwaliteit te verbeteren.

Representativiteit onderzoek
De LKK constateert dat de onderzoeksresultaten met betrekking tot de gastouderopvang niet voldoende representatief zijn om te kunnen generaliseren naar de gehele sector. Wel plaatsen de branchepartijen vraagtekens bij de conclusie van de onderzoekers dat er voornamelijk ‘goede’ gastouders hebben deelgenomen. Om de representativiteit te verhogen zullen de branchepartijen haar uiterste best doen om gastouders en gastouderbureaus nog meer te stimuleren om aan de volgende meting deel te nemen.

Kwaliteit interacties van kinderen in gastouderopvang hoger dan bij andere vormen
De Branchevereniging Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn verheugd dat de gemiddelde scores (emotionele kwaliteit en educatieve kwaliteit) in lijn liggen met andere opvangvormen die reeds vaker zijn onderzocht. De kwaliteit van de interacties ligt gemiddeld hoger dan bij andere opvangvormen. Dit bevestigt het beeld dat de gastouderopvang waardevolle kinderopvang is met veel aandacht voor het individuele kind.

Ruimte voor verbetering kwaliteit
Tegelijkertijd onderkennen de branchepartijen dat er maatwerk en budgetten nodig zijn om de gastouders te bereiken die op dit moment onvoldoende scoren op één of meerdere terreinen. Dit kan op meerdere manieren.
• Versterkte aandacht voor de pedagogische taak van gastouderbureaus en gastouders. Een herinrichting van de inspectiekaders voor het toezicht op de pedagogische kwaliteit behoort tot de mogelijkheden.
• Momenteel zijn er meerdere subsidieprogramma’s actief om de pedagogische kwaliteit van leidsters in kinderdagcentra te verhogen. Dergelijke scholingsmogelijkheden zouden ook voor gastouders toegankelijk gemaakt moeten worden zodat zij zich eveneens kunnen ontwikkelen.
• Onderzoeken of en hoe permanente educatie voor gastouders en bemiddelingsmedewerkers meerwaarde kan bieden aan de gastouderopvang.
• Door het Kohnstamm instituut en NCKO is de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang ontwikkeld. Met dit wetenschappelijke instrument kunnen gastouders en gastouderbureaus zelf de pedagogische kwaliteit in kaart brengen en biedt het aanknopingspunten voor verdere kwaliteitsverbeteringen.

De gezamenlijke branchepartijen kijken ernaar uit om de komende tijd aan de slag te gaan om de kwaliteit van de gastouderopvang verder te verhogen.