Feiten en cijfers over gastouderopvang

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang is stabiel

gebruik van gastouderopvang 2012 2013 2014 2015
0-3 jarigen 50.000 48.000 49.000 53.000
4-12 jarigen 50.000 48.000 48.000 49.000

gebruik_van_gastouderopvang

Het aantal voorzieningen voor gastouderopvang daalt gestaag

jan-2012 jan-2013 jan-2014 jan-2015 jan-2016
aantal voorzieningen voor gastouderopvang 48.887 46.578 40.148 36.807 34.507
aantal gastouders actief 31.357
aantal kindplaatsen 164.653
gemiddeld aantal kindplaatsen per voorziening 4,77

aantal_voorzieningen_gastouderopvang

Ouders beoordelen hun gastouder gemiddeld met een 8,6

Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Krimp in de Kinderopvang (2014)

Rapportcijfer
Gastouder 8,6
Leidster kinderdagverblijf 7,9
Leidster BSO 7,5

De GGD constateert relatief weinig overtredingen bij gastouders

Bron: Inspectie voor het onderwijs, Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang (2014)

Het percentage opvanglocaties waar de GGD tijdens een inspectie één of meer overtredingen constateert: