10-puntenplan Platform Gastouderopvang

KWALITEIT

  1. Meer politieke en ambtelijke aandacht voor gastouderopvang.
  2. Verhoging, op wetenschappelijke basis, van de pedagogische kwaliteit van de gastouderopvang.
  3. Ouders blijven volledig vrij in het kiezen van de vorm van gekwalificeerde kinderopvang die voor hen het meest vertrouwd voelt.
  4. Een grotere rol voor gastouderopvang in de opvang van baby’s.

FINANCIEEL

  1. Een praktische en rechtvaardige arbeidsverhouding tussen de gastouder-aan-huis en de ouder.
  2. Een sterkere koppeling tussen het recht op opvanguren en gewerkte uren van ouders.
  3. Een uniform en transparant stelsel van leges en verlaging van regeldruk, zodat gastouderopvang toegankelijk blijft voor ouders en aspirant-gastouders.
  4. Gelijkstelling gastouderopvang aan andere kinderopvangvormen bij toekenning van subsidies, waardoor gastouders ook gebruik kunnen maken van subsidies voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en Taal- en Interactievaardigheden.
  5. Introductie van nieuwe, vertrouwde vormen van gastouderopvang die voordeliger zijn voor ouders en overheid.

CONTROLE/HANDHAVING

  1. Strengere controle aan de poort van nieuwe gastouderbureaus om fraude te voorkomen en uniforme controle van gastouderbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en pedagogisch handelen.

Download het 10-puntenplan Platform Gastouderopvang