Kinderopvangtoeslag en maximum uurprijs in 2017 verder omhoog

Vrijdag 27 mei jl. maakte het kabinet bekend dat het in 2017 en verder een extra impuls wil geven aan de kinderopvang in Nederland. De kinderopvangtoeslag zal daarom weer omhoog gaan. Ouders besparen zo honderden euro’s per jaar op de kosten van hun gastouder.

Verhoging procentuele vergoeding
De hoogste inkomens gaan er het meest op vooruit. Zij krijgen vanaf volgend jaar voor ieder kind minimaal 33% van de kinderopvangkosten vergoed. Andere ouders krijgen 1 tot 2% meer kinderopvangtoeslag.

Maximum uurtarief ook omhoog
Het maximale uurtarief waarover ouders toeslag ontvangen gaat voor gastouderopvang per 2017 met maar liefst 4,2% omhoog naar € 5,75. Sebastiaan Dekkers van het Platform Gastouderopvang is enthousiast over deze verhoging: “De helft van de ouders die gebruik maakt van gastouderopvang betaalt op dit moment meer dan het maximale bedrag waarvoor men kinderopvangtoeslag krijgt. Met de verhoging van de maximale uurprijs naar € 5,75 wordt dit probleem volgens ons op een passende manier aangepakt.”

Transparantie bij legesheffing!

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn voor alle producten en diensten waarvoor gemeenten leges in rekening brengen de onderbouwing te publiceren. Dit geldt dus ook voor de gastouderopvang!

Gastouderopvang kan beginnen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. Maar eerst voert de gemeente (GGD) een inspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht op en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor een inschrijving.

Continue reading

Platform Gastouderopvang aanwezig bij Kinderopvang debat op 9 maart

Op 9 maart heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gedebatteerd over kinderopvang. Het Platform Gastouderopvang vindt het belangrijk dat politici goed geïnformeerd zijn over gastouderopvang. Daarom heeft het Platform voorafgaand aan het debat met een aantal kamerleden gesproken. Tijdens deze gesprekken zijn veel vragen beantwoord. Ook zijn de leden uitgenodigd voor een werkbezoek bij een gastouder.

Continue reading

Platform Gastouderopvang opgericht

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. De acht deelnemers van het Platform Gastouderopvang vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 40% van de totale gastoudermarkt.

Download het Persbericht oprichting Platform Gastouderopvang

Lees meer over de oprichting van het Platform Gastouderopvang