Brancheorganisaties gastouderopvang blij met eerste landelijke onderzoek naar gastouderopvang

Op 22 januari presenteerde staatssecretaris Van Ark het eerste landelijke onderzoek naar de kwaliteit van gastouderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn tevreden dat dit keer ook de gastouderopvang is uitgenodigd en dat de gastouderopvang vanaf nu bij de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) wordt meegenomen. De Branchepartijen betreuren dat de uitkomsten niet representatief zijn als gevolg van de beperkte steekproefgrootte. Desalniettemin biedt het onderzoeksrapport aanknopingspunten om middels maatwerk en extra investeringen de kwaliteit te verbeteren. Continue reading

Personenregister: ‘We moeten oppassen dat we niet doorschieten’

Als het aan het ministerie van Sociale Zaken ligt, moeten niet alleen de gastouders en hun volwassen huisgenoten geregistreerd staan in het personenregister, maar ook visite, de schoonmaakster en andere volwassenen die structureel langskomen. Sebastiaan Dekkers van Platform Gastouderopvang: ‘Veiligheid is belangrijk, maar dit schiet mogelijk zijn doel voorbij.’ Continue reading

Doorgeschoten overheidsbeleid kost banen gastouders

Den Haag, 8 september 2017 – Gastouders​ die kinderen uit meerdere gezinnen bij één van de vraagouders thuis opvangen, hebben een grote kans om vanaf 1 januari 2018 hun werk te verliezen. Volgens nieuwe regelgeving moeten zij dan van élke vraagouder het minimumloon ontvangen. De meeste vraagouders kunnen dit niet opbrengen en zullen stoppen met de opvang. Daarom roepen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de VGOB en het Platform Gastouderopvang de Minister op om voor deze gastouders een uitzondering te creëren. Continue reading

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. Continue reading

Open huis Gastouderopvang 2017 op zaterdag 20 mei

Op zaterdag 20 mei 2017 is het Open huis Gastouderopvang: een landelijke open huizen dag door gastouders. Op deze dag stellen gastouders hun huis tussen 10:00 en 14:00 uur open voor belangstellenden. Voor ouders die op zoek zijn naar een gastouder of meer willen weten over gastouderopvang is dit een leuke manier om kennis te maken. Open huis Gastouderopvang is een initiatief van alle gastouderbureaus die zijn aangesloten bij het Platform Gastouderopvang.

Meer informatie over Open huis Gastouderopvang en de deelnemende gastouderbureaus is te vinden op
www.4kids.nl
www.gastouderland.nl
www.kinop.nl
www.oppas.nl
www.roodkapje.nl

Individuele beoordeling ondernemerschap gastouder

Utrecht, 10 maart 2017 – Er is veel onrust onder gastouders of zij nog wel kwalificeren als ondernemer na een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat gastouders niet over één kam worden geschoren. De komende tijd onderzoeken partijen gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is om duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders.

Continue reading

Regels niet structureel overtreden in gastouderopvang

Den Haag, 20 februari – Het Platform Gastouderopvang verwerpt de stelling dat in de gastouderopvang regels structureel worden overtreden, zoals gisterenavond door Undercover in NL werd gesteld. Wel is er ruimte om bestaande regels te vereenvoudigen, de bekendheid en toetsing van enkele regels te verbeteren en toezicht te optimaliseren.

Continue reading

Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher – heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze uitzondering.

Continue reading