Doorgeschoten overheidsbeleid kost banen gastouders

Den Haag, 8 september 2017 – Gastouders​ die kinderen uit meerdere gezinnen bij één van de vraagouders thuis opvangen, hebben een grote kans om vanaf 1 januari 2018 hun werk te verliezen. Volgens nieuwe regelgeving moeten zij dan van élke vraagouder het minimumloon ontvangen. De meeste vraagouders kunnen dit niet opbrengen en zullen stoppen met de opvang. Daarom roepen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de VGOB en het Platform Gastouderopvang de Minister op om voor deze gastouders een uitzondering te creëren. Continue reading

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. Continue reading

Open huis Gastouderopvang 2017 op zaterdag 20 mei

Op zaterdag 20 mei 2017 is het Open huis Gastouderopvang: een landelijke open huizen dag door gastouders. Op deze dag stellen gastouders hun huis tussen 10:00 en 14:00 uur open voor belangstellenden. Voor ouders die op zoek zijn naar een gastouder of meer willen weten over gastouderopvang is dit een leuke manier om kennis te maken. Open huis Gastouderopvang is een initiatief van alle gastouderbureaus die zijn aangesloten bij het Platform Gastouderopvang.

Meer informatie over Open huis Gastouderopvang en de deelnemende gastouderbureaus is te vinden op
www.4kids.nl
www.gastouderland.nl
www.kinop.nl
www.oppas.nl
www.roodkapje.nl

Individuele beoordeling ondernemerschap gastouder

Utrecht, 10 maart 2017 – Er is veel onrust onder gastouders of zij nog wel kwalificeren als ondernemer na een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat gastouders niet over één kam worden geschoren. De komende tijd onderzoeken partijen gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is om duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders.

Continue reading

Regels niet structureel overtreden in gastouderopvang

Den Haag, 20 februari – Het Platform Gastouderopvang verwerpt de stelling dat in de gastouderopvang regels structureel worden overtreden, zoals gisterenavond door Undercover in NL werd gesteld. Wel is er ruimte om bestaande regels te vereenvoudigen, de bekendheid en toetsing van enkele regels te verbeteren en toezicht te optimaliseren.

Continue reading

Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher – heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze uitzondering.

Continue reading

Kinderopvangtoeslag en maximum uurprijs in 2017 verder omhoog

Vrijdag 27 mei jl. maakte het kabinet bekend dat het in 2017 en verder een extra impuls wil geven aan de kinderopvang in Nederland. De kinderopvangtoeslag zal daarom weer omhoog gaan. Ouders besparen zo honderden euro’s per jaar op de kosten van hun gastouder.

Verhoging procentuele vergoeding
De hoogste inkomens gaan er het meest op vooruit. Zij krijgen vanaf volgend jaar voor ieder kind minimaal 33% van de kinderopvangkosten vergoed. Andere ouders krijgen 1 tot 2% meer kinderopvangtoeslag.

Maximum uurtarief ook omhoog
Het maximale uurtarief waarover ouders toeslag ontvangen gaat voor gastouderopvang per 2017 met maar liefst 4,2% omhoog naar € 5,75. Sebastiaan Dekkers van het Platform Gastouderopvang is enthousiast over deze verhoging: “De helft van de ouders die gebruik maakt van gastouderopvang betaalt op dit moment meer dan het maximale bedrag waarvoor men kinderopvangtoeslag krijgt. Met de verhoging van de maximale uurprijs naar € 5,75 wordt dit probleem volgens ons op een passende manier aangepakt.”

Transparantie bij legesheffing!

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn voor alle producten en diensten waarvoor gemeenten leges in rekening brengen de onderbouwing te publiceren. Dit geldt dus ook voor de gastouderopvang!

Gastouderopvang kan beginnen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. Maar eerst voert de gemeente (GGD) een inspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht op en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor een inschrijving.

Continue reading

Platform Gastouderopvang aanwezig bij Kinderopvang debat op 9 maart

Op 9 maart heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gedebatteerd over kinderopvang. Het Platform Gastouderopvang vindt het belangrijk dat politici goed geïnformeerd zijn over gastouderopvang. Daarom heeft het Platform voorafgaand aan het debat met een aantal kamerleden gesproken. Tijdens deze gesprekken zijn veel vragen beantwoord. Ook zijn de leden uitgenodigd voor een werkbezoek bij een gastouder.

Continue reading