Platform Gastouderopvang

Gastouderopvang is ontwikkelingsgerichte, professionele kinderopvang in een huiselijke omgeving.

Het Platform Gastouderopvang is een samenwerkingsverband van acht landelijke en regionaal opererende gastouderbureaus. Samen vertegenwoordigen de leden meer dan 40% van de totale gastoudermarkt. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit van kinderopvang, en het stimuleren van de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders.

Nieuws

Op 22 januari presenteerde staatssecretaris Van Ark het eerste landelijke onderzoek naar de kwaliteit van gastouderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn tevreden dat dit keer ook de gastouderopvang is uitgenodigd en dat de gastouderopvang vanaf nu bij de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) wordt meegenomen. De Branchepartijen betreuren dat de uitkomsten niet representatief zijn als gevolg van de beperkte steekproefgrootte. Desalniettemin biedt het onderzoeksrapport aanknopingspunten om middels maatwerk en extra investeringen de kwaliteit te verbeteren. (meer…)

Brancheorganisaties gastouderopvang blij met eerste landelijke onderzoek naar gastouderopvang

Als het aan het ministerie van Sociale Zaken ligt, moeten niet alleen de gastouders en hun volwassen huisgenoten geregistreerd staan in het personenregister, maar ook visite, de schoonmaakster en andere volwassenen die structureel langskomen. Sebastiaan Dekkers van Platform Gastouderopvang: ‘Veiligheid is belangrijk, maar dit schiet mogelijk zijn doel voorbij.’ (meer…)

Personenregister: ‘We moeten oppassen dat we niet doorschieten’

Terwijl een vergunning voor gastouders in de meeste gemeentes gratis is, moeten beginnende gastouders in een aantal gemeenten honderden euro’s betalen voor registratie van de opvanglocatie in de vorm van leges. Het Platform Gastouderopvang roept gemeenteraden op een einde te maken aan deze leges. (meer…)

Platform Gastouderopvang roept gemeentes op leges af te schaffen

Den Haag, 8 september 2017 – Gastouders​ die kinderen uit meerdere gezinnen bij één van de vraagouders thuis opvangen, hebben een grote kans om vanaf 1 januari 2018 hun werk te verliezen. Volgens nieuwe regelgeving moeten zij dan van élke vraagouder het minimumloon ontvangen. De meeste vraagouders kunnen dit niet opbrengen en zullen stoppen met de opvang. Daarom roepen de Brancheorganisatie Kinderopvang, de VGOB en het Platform Gastouderopvang de Minister op om voor deze gastouders een uitzondering te creëren. (meer…)

Doorgeschoten overheidsbeleid kost banen gastouders

Den Haag, 3 juli 2017 – Ook het Gerechtshof Den Haag heeft afgelopen week bevestigd dat een gastouder zelfstandig ondernemer kan zijn. Dit is tot nog toe de hoogste gerechtelijke uitspraak die ingaat tegen het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 augustus 2016. Brancheorganisaties en de Belastingdienst staken hun inspanningen om te komen tot een proefprocedure. (meer…)

Ook Gerechtshof Den Haag bevestigt zelfstandig ondernemerschap gastouder

In augustus 2016 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een gastouder niet aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting, omdat zij onvoldoende zelfstandig zou zijn. Sindsdien is er onder gastouders die hun inkomsten aangeven als winst uit onderneming onzekerheid over de juistheid van hun belastingaangifte. Er is vooruitgang in dit dossier. Op 10 april jl. heeft de Rechtbank Breda de inkomsten van een gastouder aangemerkt als winst uit onderneming. Daarnaast heeft de Belastingdienst de motivering van de brancheorganisaties voor het aanmerken van gastouders als zelfstandige aangemerkt als pleitbaar standpunt. (meer…)

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

Op zaterdag 20 mei 2017 is het Open huis Gastouderopvang: een landelijke open huizen dag door gastouders. Op deze dag stellen gastouders hun huis tussen 10:00 en 14:00 uur open voor belangstellenden. Voor ouders die op zoek zijn naar een gastouder of meer willen weten over gastouderopvang is dit een leuke manier om kennis te maken. Open huis Gastouderopvang is een initiatief van alle gastouderbureaus die zijn aangesloten bij het Platform Gastouderopvang.

Meer informatie over Open huis Gastouderopvang en de deelnemende gastouderbureaus is te vinden op
www.4kids.nl
www.gastouderland.nl
www.kinop.nl
www.oppas.nl
www.roodkapje.nl

Open huis Gastouderopvang 2017 op zaterdag 20 mei

Utrecht, 10 maart 2017 – Er is veel onrust onder gastouders of zij nog wel kwalificeren als ondernemer na een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. De Belastingdienst heeft aangegeven dat gastouders niet over één kam worden geschoren. De komende tijd onderzoeken partijen gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure zinvol is om duidelijkheid te krijgen over de zelfstandigheid van gastouders.

(meer…)

Individuele beoordeling ondernemerschap gastouder

Den Haag, 20 februari – Het Platform Gastouderopvang verwerpt de stelling dat in de gastouderopvang regels structureel worden overtreden, zoals gisterenavond door Undercover in NL werd gesteld. Wel is er ruimte om bestaande regels te vereenvoudigen, de bekendheid en toetsing van enkele regels te verbeteren en toezicht te optimaliseren.

(meer…)

Regels niet structureel overtreden in gastouderopvang

Den Haag, 15 december 2016 – De minister van Sociale Zaken – Lodewijk Asscher – heeft vandaag bij de behandeling van de wetswijziging minimumloon toegezegd dat gastouders in Nederland niet gehouden zijn per ouder het minimumloon in rekening te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat gastouderopvang in Nederland onbetaalbaar wordt. Het Platform Gastouderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en de VGOB hebben zich de afgelopen weken hard gemaakt voor deze uitzondering.

(meer…)

Uitzondering voor gastouders in nieuwe wet minimumloon

Vrijdag 27 mei jl. maakte het kabinet bekend dat het in 2017 en verder een extra impuls wil geven aan de kinderopvang in Nederland. De kinderopvangtoeslag zal daarom weer omhoog gaan. Ouders besparen zo honderden euro’s per jaar op de kosten van hun gastouder.

Verhoging procentuele vergoeding
De hoogste inkomens gaan er het meest op vooruit. Zij krijgen vanaf volgend jaar voor ieder kind minimaal 33% van de kinderopvangkosten vergoed. Andere ouders krijgen 1 tot 2% meer kinderopvangtoeslag.

Maximum uurtarief ook omhoog
Het maximale uurtarief waarover ouders toeslag ontvangen gaat voor gastouderopvang per 2017 met maar liefst 4,2% omhoog naar € 5,75. Sebastiaan Dekkers van het Platform Gastouderopvang is enthousiast over deze verhoging: “De helft van de ouders die gebruik maakt van gastouderopvang betaalt op dit moment meer dan het maximale bedrag waarvoor men kinderopvangtoeslag krijgt. Met de verhoging van de maximale uurprijs naar € 5,75 wordt dit probleem volgens ons op een passende manier aangepakt.”

Kinderopvangtoeslag en maximum uurprijs in 2017 verder omhoog

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn voor alle producten en diensten waarvoor gemeenten leges in rekening brengen de onderbouwing te publiceren. Dit geldt dus ook voor de gastouderopvang!

Gastouderopvang kan beginnen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. Maar eerst voert de gemeente (GGD) een inspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht op en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor een inschrijving.

(meer…)

Transparantie bij legesheffing!

Op 9 maart heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gedebatteerd over kinderopvang. Het Platform Gastouderopvang vindt het belangrijk dat politici goed geïnformeerd zijn over gastouderopvang. Daarom heeft het Platform voorafgaand aan het debat met een aantal kamerleden gesproken. Tijdens deze gesprekken zijn veel vragen beantwoord. Ook zijn de leden uitgenodigd voor een werkbezoek bij een gastouder.

(meer…)

Platform Gastouderopvang aanwezig bij Kinderopvang debat op 9 maart

Hart van Nederland: Platform Gastouderopvang komt op voor professionele gastouders

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. De acht deelnemers van het Platform Gastouderopvang vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 40% van de totale gastoudermarkt.

Download het Persbericht oprichting Platform Gastouderopvang

Lees meer over de oprichting van het Platform Gastouderopvang

Platform Gastouderopvang opgericht

Sebastiaan Dekkers, directeur van gastouderbureau 4Kids heeft roerige weken achter de rug. Begin december stapte hij uit het bestuur van de Brancheorganisatie. Deze week lanceerde hij, samen met zeven andere gastouderbureaus het Platform Gastouderopvang. Een interview.

Kinderopvangtotaal: ‘We mogen wel wat serieuzer genomen worden’

Radio 5: Gastouderbureaus verenigen zich

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. Lees meer…

Nationale Onderwijsgids: Platform Gastouderopvang opgericht

Ook als opa en oma op de kleinkinderen passen, moeten ouders recht houden op kinderopvangtoeslag. Dat is één van de speerpunten van het nieuw opgerichte Platform Gastouderopvang. Lees meer…

Luister hier naar het radio-interview…

BNR: ‘Kinderopvangtoeslag behouden voor oppassende opa en oma’

Acht gastouderbureaus hebben het Platform Gastouderopvang opgericht. Door samen te werken hopen zij op een kwaliteitsverbetering en imagoversterking van de gastouderopvangbranche. Lees meer…

Kinderopvangtotaal: Gastouderbureaus richten Platform Gastouderopvang op

Contact

Meer informatie over het Platform Gastouderopvang of steun betuigen?

Secretariaat Platform Gastouderopvang
088-2347400
info@platformgastouderopvang.nl

facebook

Postadres
Heuvel 2
5737 BX Lieshout

Meer informatie over onze standpunten of persberichten?

Sebastiaan Dekkers
06-28534592
s.dekkers@platformgastouderopvang.nl

Hubèr Agterberg
06-53977879
h.agterberg@platformgastouderopvang.nl