Platform Gastouderopvang

Gastouderopvang anno 2016 is ontwikkelingsgerichte, professionele kinderopvang in een huiselijke omgeving.

Het Platform Gastouderopvang is een samenwerkingsverband van acht landelijke en regionaal opererende gastouderbureaus. Samen vertegenwoordigen de leden meer dan 40% van de totale gastoudermarkt. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit van kinderopvang, en het stimuleren van de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders.

Nieuws

Vrijdag 27 mei jl. maakte het kabinet bekend dat het in 2017 en verder een extra impuls wil geven aan de kinderopvang in Nederland. De kinderopvangtoeslag zal daarom weer omhoog gaan. Ouders besparen zo honderden euro’s per jaar op de kosten van hun gastouder.

Verhoging procentuele vergoeding

De hoogste inkomens gaan er het meest op vooruit. Zij krijgen vanaf volgend jaar voor ieder kind minimaal 33% van de kinderopvangkosten vergoed. Andere ouders krijgen 1 tot 2% meer kinderopvangtoeslag.

Maximum uurtarief ook omhoog

Het maximale uurtarief waarover ouders toeslag ontvangen gaat voor gastouderopvang per 2017 met maar liefst 4,2% omhoog naar € 5,75. Sebastiaan Dekkers van het Platform Gastouderopvang is enthousiast over deze verhoging: “De helft van de ouders die gebruik maakt van gastouderopvang betaalt op dit moment meer dan het maximale bedrag waarvoor men kinderopvangtoeslag krijgt. Met de verhoging van de maximale uurprijs naar € 5,75 wordt dit probleem volgens ons op een passende manier aangepakt.”

Kinderopvangtoeslag en maximum uurprijs in 2017 verder omhoog

Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft onlangs besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn voor alle producten en diensten waarvoor gemeenten leges in rekening brengen de onderbouwing te publiceren. Dit geldt dus ook voor de gastouderopvang!

Gastouderopvang kan beginnen wanneer de gastouder en de opvanglocatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (LRKP) zijn opgenomen. Maar eerst voert de gemeente (GGD) een inspectie op de beoogde opvanglocatie uit. Gemeenten ontvangen jaarlijks een bedrag uit het gemeentefonds voor toezicht op en handhaving van kinderopvang. Alleen als dit bedrag niet toereikend is, mogen gemeenten maximaal kostendekkende leges heffen voor een inschrijving.

Maar vaak is het onduidelijk hoe de hoogte van de leges tot stand komt. Dit geldt ook voor andere zaken, zoals de leges voor paspoorten en rijbewijzen. Daarom heeft minister Plasterk besloten dat gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn om te laten zien hoe ze aan het bedrag voor de leges komen. Dit betekent jammer genoeg niet dat gemeenten geen leges meer mogen heffen. Het Platform Gastouderopvang is daarom bezig met een actie om de leges omlaag te krijgen. Hierover binnenkort meer!

Transparantie bij legesheffing!

Op 9 maart heeft de Tweede Kamer met minister Asscher gedebatteerd over kinderopvang. Het Platform Gastouderopvang vindt het belangrijk dat politici goed geïnformeerd zijn over gastouderopvang. Daarom heeft het Platform voorafgaand aan het debat met een aantal kamerleden gesproken. Tijdens deze gesprekken zijn veel vragen beantwoord. Ook zijn de leden uitgenodigd voor een werkbezoek bij een gastouder.

(meer…)

Platform Gastouderopvang aanwezig bij Kinderopvang debat op 9 maart

Hart van Nederland: Platform Gastouderopvang komt op voor professionele gastouders

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. De acht deelnemers van het Platform Gastouderopvang vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 40% van de totale gastoudermarkt.

Download het Persbericht oprichting Platform Gastouderopvang

Lees meer over de oprichting van het Platform Gastouderopvang

Platform Gastouderopvang opgericht

Sebastiaan Dekkers, directeur van gastouderbureau 4Kids heeft roerige weken achter de rug. Begin december stapte hij uit het bestuur van de Brancheorganisatie. Deze week lanceerde hij, samen met zeven andere gastouderbureaus het Platform Gastouderopvang. Een interview.

Kinderopvangtotaal: ‘We mogen wel wat serieuzer genomen worden’

Radio 5: Gastouderbureaus verenigen zich

Acht gastouderbureaus hebben de handen ineen geslagen en het Platform Gastouderopvang opgericht. Het Platform Gastouderopvang heeft tot doel het verhogen van de kwaliteit, de arbeidsparticipatie en de keuzevrijheid van ouders. Lees meer…

Nationale Onderwijsgids: Platform Gastouderopvang opgericht

Ook als opa en oma op de kleinkinderen passen, moeten ouders recht houden op kinderopvangtoeslag. Dat is één van de speerpunten van het nieuw opgerichte Platform Gastouderopvang. Lees meer…

Luister hier naar het radio-interview…

BNR: ‘Kinderopvangtoeslag behouden voor oppassende opa en oma’

Acht gastouderbureaus hebben het Platform Gastouderopvang opgericht. Door samen te werken hopen zij op een kwaliteitsverbetering en imagoversterking van de gastouderopvangbranche. Lees meer…

Kinderopvangtotaal: Gastouderbureaus richten Platform Gastouderopvang op

Contact

Meer informatie over het Platform Gastouderopvang of steun betuigen?

Secretariaat Platform Gastouderopvang
0548-632300
info@platformgastouderopvang.nl

facebook

Postadres
Heuvel 2
5737 BX Lieshout

Meer informatie over onze standpunten of persberichten?

Sebastiaan Dekkers
06-28534592
s.dekkers@platformgastouderopvang.nl

Hubèr Agterberg
06-53977879
h.agterberg@platformgastouderopvang.nl